Σεμινάριο

Αρχές Εφαρμογής Τεχνικών Εποπτικής Συμβουλευτικής (Coaching) στη ΔΕΠΥ