ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή: Πορεία, επιπτώσεις, συνοσηρότητα, αξιολόγηση

Συννοσηρότητα ΔΕΠΥ με άλλες Ψυχιατρικές και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές στην πορεία της ζωής