Μεθοδολογία Διάγνωσης της ΔΕΠΥ: Λήψη ιστορικού - συνέντευξη με γονείς και παιδί/έφηβο. Αξιολόγηση με συνεντεύξεις/ερωτηματολόγια. 

Παρουσίαση Περιπτώσεων. Πρακτική εξάσκηση αξιολόγησης των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ.