Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ. Φαρμακευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ.

Βασικές Συμβουλές για Γονείς Παιδιών με ΔΕΠΥ. Καθημερινή Αντιμετώπιση ανάλογα με το Αναπτυξιακό Στάδιο.