Ο Ρόλος και η Συμβολή της Εργοθεραπείας στα άτομα με ΔΕΠΥ

Τεχνικές Παρέμβασης για τη Βελτίωση της Επικοινωνίας