ΔΕΠΥ και Επαγγελματικός Αναπροσανατολισμός στο Coaching.

Παρεμβάσεις Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) στη ΔΕΠΥ. Επιδράσεις - Αποτελεσματικότητα