ΔΕΠΥ και λειτουργικότητα στη Σχολική Ηλικία.

ΔΕΠΥ στην Eφηβεία: Κλινική εικόνα, επιπτώσεις, πορεία