ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3/2023, ώρα 9.30 πμ

Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/84973328427?pwd=NjV6UGU2dnpQd01NYTFmeHUrL3piUT09


Η κάθε τηλεδιάσκεψη υποδοχής είναι σύντομης διάρκειας (περίπου 30-45 min) και γίνεται ανά διαστήματα μέσω ΖΟΟΜ.  
H συμμετοχή είναι προαιρετική, αλλά χρήσιμη για να κατανοήσουν συνήθως οι εκπαιδευόμενοι τις λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, καθώς να επιλύσουν απορίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας ΜΟODLE.
Στην κάθε τηλεδιάσκεψη υποδοχής είναι επίσης ευπρόσδεκτοι ΔΩΡΕΑΝ όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το αν έχουν ενταχθεί στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα, εφόσον έχουν γενικές ερωτήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Άλλες ημερομηνίες τηλεδιάσκεψης υποδοχής: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ