Επόμενη ημερομηνία τηλεδιάσκεψης υποδοχής

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/2022, ώρα 11.00 πμ

Join Zoom Meeting 

Η κάθε τηλεδιάσκεψη υποδοχής είναι σύντομης διάρκειας (περίπου 30-45 min) και γίνεται ανά διαστήματα μέσω ΖΟΟΜ.  
H συμμετοχή είναι προαιρετική, αλλά χρήσιμη για να κατανοήσουν συνήθως οι νέοι εκπαιδευόμενοι τη λειτουργία της πλατφόρμας ΜΟODLE και τις λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Στην κάθε τηλεδιάσκεψη υποδοχής είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι εκπαιδευόμενοι ανεξάρτητα από το πότε έχουν ενταχθεί στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα, εφόσον έχουν τεχνικές απορίες για τη χρήση της πλατφόρμας ΜΟODLE ή άλλες γενικές ερωτήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Άλλες ημερομηνίες τηλεδιάσκεψης υποδοχής: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ